ΠΟΛΥΑΝΕΙΟ ΩΔΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ WEBTV

22/5/16

Ανίχνευση μουσικού ταλέντου

Μέλημα του ωδείου μας αποτελεί, σε κάθε νέο σπουδαστή και σπουδάστρια, προτού επιλέξει τον τομέα των σπουδών που θα ακολουθήσει, (όργανο, είδος μουσικής) να τον κατευθύνουμε συμβουλευτικά στην κατάλληλη επιλογή, αφού πρώτα διαπιστώσουμε μέσα από σύντομες διαδικασίες και με την εποπτεία ειδικού, την ακουστική του ικανότητα, την ρυθμική αντίληψη, την επιθυμία, την σωματική του διάπλαση, την παρατηρητικότητα, την υπομονή κι επιμονή, και άλλα ουσιαστικά στοιχεία που θα μας φανούν χρήσιμα για την τελική μας πρόταση.